2 Aralık 2020

AYDINLATILMIŞ ONAM – HASTANIN TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ AYDINLATILMASI.

Doktorun tedavi öncesi olası doğabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastayı bilgilendirmesi 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 472. maddesine göre zorunludur.

Hekim, tedaviye başlamadan önce; tedaviden sonra oluşabilecek her türlü olumsuzluğu hastaya tüm sonuçları ile açıklamalı, oluşması muhtemel sonuçlar için hastayı bilgilendirilmiş olmalıdır.

Öte yandan 09/12/2003 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren, iç hukukumuzun bir parçası haline gelen Avrupa Biyotıp Sözleşmesinin 1. ve 5. maddeleri ile rızanın kapsamı belirlenmiş Hekim Etiği Yönetmeliğinin 26. maddesinde de konuya ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; salt tedaviye rıza gösterme yeterli olmayıp komplikasyonların da izah edilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki; hastanın aydınlatıldığını ve aydınlatıldıktan sonra tedaviye rıza gösterdiğini ispat külfeti doktor yada hastanededir.

269 total views, 3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir