24 Eylül 2020

Bulundurulması yasak olan epilasyon cihazı bulunduğu ve uygulama yapıldığından bahisle işyeri ruhsatının iptali

İdarenin kanuniliği ilkesi gereğince, her idari işlemin yasal dayanağının bulunması gereklidir.
İdari işlemin hangi mevzuat hükmü uyarınca tesis edildiğinin belirtilmemesi halinde, Mahkemece hukuki irdeleme yapılması imkansız hale gelecektir. Bu hallerde kanunilik ilkesi ihlal edilmiş olmaktadır.
Uyuşmazlıkta, bulundurulması yasak olan epilasyon cihazı bulunduğu ve uygulama yapıldığından bahisle işyeri ruhsatının iptaline karar verilmiş ise de kararda Mahkeme tarafından hukuki denetime esas hukuki gerekçe belirtilmediği …
(İst. 10. İdare M. 2019/1379 YD Kabul Kararı)

62 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir