24 Eylül 2020

İDARİ SORUŞTURMA veya İNCELEMENİN OLMAZSA OLMAZLARI NELERDİR?

Soruşturma veya inceleme sonucunda sağlıklı bir sonuca ulaşılması ve olayın aydınlatılabilmesi için kabul görmüş ve yargı kararlarında da sıkça vurgulanan bazı ilkeler bulunmaktadır.

Bunlar; öncelikle soruşturma veya incelemenin tarafsız ve bağımsız bir kişi tarafından yapılması, soruşturma veya inceleme konusu olan ya da ileri sürülen tüm hususların incelenmesi, yapılan inceleme sırasında olayla ilgili olabilecek tüm bilgi-belge ve delillerin toplanması, olayların tanığı durumunda olan bilgi sahibi kişilerle suçlanan kişilerin ifadelerinin eksiksiz alınması, dolayısıyla soruşturma veya incelemeye konu olayların tüm yönleriyle ve hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde araştırılmasıdır.

Tüm bu hususlar yerine getirildikten sonra olayla ilgili sağlıklı bir sonuca ulaşılmasının mümkün olduğu ve buna dayanılarak kurulacak işlemlerin de hukuka uygun olacağı kuşkusuzdur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No.: 2014/2037 Karar No.: 2015/2460 Karar tarihi: 04.06.2015

192 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir