30 Temmuz 2020

İTİRAZ MERCİİ TARAFINDAN, İTİRAZ EDİLEN DİSİPLİN CEZASINDAN DAHA AĞIR BİR CEZANIN VERİLEMEYECEĞİ

Uyuşmazlıkta, aylıktan kesme cezasına karşı 657 sayılı Yasanın 135. maddesi uyarınca itiraz yoluna başvuran davacı; aleyhine sonuç doğuracak şekilde, itiraz ettiği aylıktan kesme cezasından daha ağır ceza olan “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmıştır.

Danıştay; “davacının, itiraz ettiği cezadan daha ağır bir cezayla cezalandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.”  (Kararın tamamı için: https://www.danistay.gov.tr/upload/guncelkarar/20_06_2019_043621.pdf

 

56 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir