25 Şubat 2021

RİNOPLASTİ(ESTETİK BURUN AMELİYATI) SONRASI MALPRAKTİS İDDİASI İLE AÇILAN DAVADA ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR.

Bilirkişi heyetinden, hasta dosyası ve tüm belgeler eksiksiz gönderilmek suretiyle şikayetçinin ameliyattan önce ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği, ameliyat öncesi tetkiklerine göre hastanın nefes alamama ve şekil bozukluğu şikayetinin gerçekleştirilen septorinoplasti ameliyatını gerektirip gerektirmediği, ameliyatta estetik amaçlı bir müdahale yapılıp yapılmadığı, şikayetçinin burnundaki yara izinin ameliyat sırasında mı, ameliyattan sonraki süreçte mi oluştuğu, bu izin ameliyattan sonra uygulanan flaster, alüminyum eksternal nazal splint gibi bir malzemenin reaksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, burundaki izin ve şekil bozukluğunun tedavisinin mümkün olup olmadığı, genel olarak şikayetçinin tanı, tedavi ve ameliyatında tedbirsizlik, dikkatsizlik ve özensizlik gösterilip gösterilmediği hususlarını açıklayan bilirkişi raporu alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Danıştay 1. Dairesinin 29.12.2016 tarihli ve 2016/2607 E., 2016/2566 K. sayılı kararı

77 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir