26 Şubat 2021

Sağ Kasık Fıtığı Teşhisi Konularak Ameliyata Alınan Hastanın Sol Kasık Fıtığından Ameliyat Edilmesi – Tıbbi Uygulama Hatası – Manevi Zarar

Davacı; kasık ağrısı şikayetiyle … Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur.

Burada yapılan muayene, tetkik ve incelemeler neticesinde davacıya sağ kasık fıtığı teşhisi konulmuş ve davacı ameliyata alınmıştır.

Ancak ameliyat öncesi işaretleme kalemiyle opere edilecek(ameliyat edilecek) alanın belirlenmemesi nedeniyle davacıya yanlışlıkla sol kasık fıtığı operasyonu yapılmıştır.

Operasyon sonrası hatanın fark edilmesi üzerine, davacı aynı gün ikinci kez ameliyata alınmış ve bu kez sağ kasık fıtığı ameliyatı olmuştur.

Davacı, yanlış ameliyat ve tedavi sonucunda uğramış olduğu manevi zararın telafisi için 40.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

İdare Mahkemesi;  ” konuyla ilgili olarak başlatılan idari tahkikat kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. (X) tarafından hazırlanan 20/01/2016 tarihli İnceleme Raporu’nda yukarıda sıralanan maddi vakıaların doğruluğunun kabul edildiği, aynı şekilde dava konusu olaya ilişkin İncelemeci olarak görevlendirilen Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.(Y) tarafından hazırlanan 06/05/2015 tarihli İnceleme Raporu’nda da dava konusu olaya ilişkin maddi vakıalar doğrulanmış olup sonuç olarak cerrahi anlamda hata yapıldığı, sorumluluğun tüm ameliayathane ekibince paylaşılması gerektiğinin vurgulandığı, bununla birlikte, dava konusu olaya ilişkin olarak yürütülen … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/2913 Soruşturma No’lu hazırlık tahkikatı kapsamında 4483 sayılı Yasa kapsamında … Valiliği’nce başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan Op.Dr.(Z) imzalı 11/03/2015 tarihli Öninceleme raporunda da; yukarıda sıralanan vakıalar olduğu gibi doğrulanarak, davacının ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi uzmanı doktorun kusurlu olduğu belirtilip soruşturma izni verilmesinin teklif edildiği, davacının uğradığı manevi zararın tazminini gerektiren ve davalı idareye atfı kabil olan bir hizmet kusurunun bulunup bulunmadığının incelenmesi noktasında dosyadaki bilgi/belgeler ve inceleme raporlarının yeterli görüldüğü, idari eylemin gerçekleşme tarzı ve sonuçlarıyla ilgili herhangi bir tereddüt bulunmadığı, takdiren yeni bir kusur bilirkişi incelemesi yaptırılmasının dosyaya herhangi bir yenilik katmayacağı, idarenin hizmetin kötü işlemesi noktasında kusurunun bulunduğu gerekçesiyle manevi tazminat isteminin kısmen kabulüyle takdiren 10.000,00-TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 13/08/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine  ” karar verilmiştir.

İdare Mahkemesi kararı; Ankara BİM – 10. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2017/583 Karar No.: 2017/571 Karar tarihi: 14.06.2017 ile ONANMIŞTIR.

523 total views, 3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir