3 Ağustos 2020

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI

Azerbaycan uyruklu olan davacı, Türk vatandaşıyla evlenmiş ve kendisine evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığı verilmesi istemiyle başvuru yapmıştır. Başvurusu reddedilince iptal davası açmıştır.

İdare Mahkemesi davayı reddetmiştir. Gerekçe; ” yapılan arşiv araştırması sonucunda davacının 02.04.2009 tarihinde “fuhuş yapmak” suçundan hakkında adli işlem yapıldığı ve sınırdışı edildiği, bu durumun “Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunma” olduğu, bu durumun Türk kültür örf ve adetlerine aykırı davranışları nedeniyle ahlaki bakımdan iyi bir örnek teşkil etmeyeceği, davacı Türk Vatandaşı ile evlenmişse de bu evliliğin gerçek olmadığı hususunda tereddüt bulunduğu. ”

İSTİNAF KARARI: ” Azerbaycan uyruklu davacının 06.02.2012 tarihinde Türk Vatandaşı ile evlendiği, Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; evliliklerinin normal bir evlilik olduğu, evlendikten sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilmiştir.

Olayda, evlilik birliği sağlandıktan sonra davacı hakkında evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunduğuna ilişkin herhangi bir tespitin söz konusu olmadığı anlaşıldığından, 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı şartı taşımadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırıdır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (Böylelikle davacının Türk Vatandaşı olabileceğine karar verilmiştir.)

Ankara BİM – 10. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2017/747 Karar No.: 2017/830 Karar tarihi: 04.10.2017

44 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir