16 Ocak 2021

YURTDIŞINDAN ALINAN LİSANS DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMEMESİ.

Davacı, The American College in Los Angeles Üniversitesi İşletme Bölümü 1996 yılı mezunudur. Davacı, aldığı lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle YÖK’e başvuru yapmıştır. Başvuru reddedilince, iptal davası açmıştır.

Davacının iddiaları; ” YÖK’ün daha önce anılan üniversiteyi tanıyıp denklik işlemini yaptığı, ancak 1997-1998 öğretim yılından itibaren denklik belgesi verilmemesine karar verdiği, kendisinin ise 1995-1996 döneminde mezun olduğu ve kazanılmış hakkının bulunduğu ”

YÖK’ün savunması: ” davacının belli koşullarla bazı dersleri alarak veya yapılacak seviye tespit sınavına girerek başarılı olması durumunda denklik belgesi düzenlenebileceği ”

Danıştay 8. Daire: ” dava konusu işleme dayanak olan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı davacının da mezunu olduğu okulun diplomalarına denklik verilmemesinin 1997-1998 öğretim yılından itibaren uygulanmasını düzenlemektedir. Bu durumda, davacının Mayıs 1996 tarihinde mezun olduğu dikkate alındığında, mezuniyetinden sonra yürürlüğe giren yönetmelik ve 1997-1998 öğretim yılından itibaren uygulanması öngörülen yürütme kurulu kararlarının davacıya da uygulanması gerektiğinden söz edilemez. Öte yandan, aynı okuldan mezun başka kişilere doğrudan denklik belgesi verilmişken davacının isteminin reddedilmesi eşitlik ilkesine de aykırıdır. Kaldı ki, Diploma Denklik Raporuna göre, davacının işletme alanında lisansa eşdeğer öğrenim gördüğü tespit edilmiştir.

T.C. Danıştay Başkanliği – 8. Daire Esas No.: 1997/5117 Karar No.: 1999/5346 Karar tarihi: 21.10.1999

64 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir