31 Temmuz 2021

İhtisas Hukuk

KULLANILMIŞ MASKELERİN ÇEVREYE ATILMASININ İDARİ YAPTIRIMI

KULLANILMIŞ MASKELERİN ÇEVREYE ATILMASININ İDARİ YAPTIRIMI

Hüseyin Çelikkol(1) KULLANILMIŞ MASKELERİN ÇEVREYE ATILMASININ İDARİ YAPTIRIMI GİRİŞ COVİD-19, ...
YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN YAPILARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN YAPILARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

Danıştay 14. Dairesi tarafından verilen 24/1/2019 gün ve E:2018/4539 K:2019/507 ...
DİLEKÇENİN REDDİ

DİLEKÇENİN REDDİ

Danıştay 13. Daire Esas No.: 2011/3899 Karar No.: 2011/5211 Karar tarihi: 22.11.2011 ” ...