17 Şubat 2020

İhtisas Hukuk

DİLEKÇENİN REDDİ

DİLEKÇENİN REDDİ

Danıştay 13. Daire Esas No.: 2011/3899 Karar No.: 2011/5211 Karar tarihi: 22.11.2011 ” ...
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU

Anayasa’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devletidir.” Hukuk ...
MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI – VERGİ DAVASI ÖRNEĞİ

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI – VERGİ DAVASI ÖRNEĞİ

Başvurucunun İddiaları Başvurucu şirket, işlettiği golf sahası, otel ve tatil ...