12 Aralık 2019

İhtisas Hukuk

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU

Anayasa’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devletidir.” Hukuk ...
MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI – VERGİ DAVASI ÖRNEĞİ

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI – VERGİ DAVASI ÖRNEĞİ

Başvurucunun İddiaları Başvurucu şirket, işlettiği golf sahası, otel ve tatil ...
AYDINLATILMIŞ ONAM – HASTANIN TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ AYDINLATILMASI.

AYDINLATILMIŞ ONAM – HASTANIN TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ AYDINLATILMASI.

Doktorun tedavi öncesi olası doğabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastayı ...