21 Ekim 2020

AİHM Maşallah Öneryıldız/Türkiye (18.06.2002, 48939/99) Kararı (ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ PATLAMASI)

28 Nisan 1993 tarihinde İstanbul-Ümraniye’deki bir çöplükte metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen ölüm olayından dolayı Türkiye’nin mahkumiyeti ile ilgilidir.
1970’lerden beri çöp deposu olarak kullanılan İstanbul/Ümraniye’deki çöp deposunun etrafına kaçak olarak inşa edilen gecekondulardan Hekimbaşı semti oluşmuştur.
07.05.1991’de Ümraniye Belediyesinin istemi üzerine Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesince çöplüğün tehlikesi üzerine bir tespit yapılmış, fakat çöplüğü kullanan 4 Belediye tarafından olayın meydana geldiği tarihe dek önlem alınmamış, başvuranın burada oturması yasaklanmamıştır.
Bunun sonucu olarak Ümraniye çöplüğündeki metan gazı patlamasında çöplük yakınındaki yıkılan 11 evden birinde bulunan başvuranın, 12 kişilik ailesinden 9’u ölmüş evi de yıkılmıştır.
Bu olay sebebiyle açılan davada; İstanbul İdare Mahkemesi, bu Belediyeleri 30.11.1995 tarihinde başvurana ve çocuklarına 100.000.000.TL manevi ve harap olan ev eşyaları için 10.000.000.TL maddi tazminata mahkum etmiştir.
AİHM, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde patlayan çöplükte yaşayan başvuru sahibinin evinin yıkılmasında mülkiyet haklarının da söz konusu olduğunu belirtmiş, Başvuranın, yaşadığı evin üzerinde bulunduğu araziye sahip olmamasına ve ev, planlama kontrolleri ihlal edilerek inşa edilmiş olmasına rağmen, ilgili şahsın söz konusu yapının fiili sahibi olduğuna karar vermiştir.
AİHM; yetkililerin, başvuru sahibinin mallarının korunmasına yönelik pozitif bir yükümlülüğü olduğunu ve bu yüzden de patlama riskini ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almış olmaları gerektiğini vurgulamıştır.
AİHM; Mahkeme, idarenin önlem almaması ve hükmedilen tazminat miktarının düşük olması nedeniyle AİHS 2. maddeninve konuta verilen zarar nedeniyle 1 nolu Protokol md. 1’in ihlaline karar vermiştir.
Yasaya aykırı olarak tehlikeli bölgeye gecekondu yapan başvuranın kendi kusurlu davranışına rağmen Türkiye’yi yüklü bir tazminata (154.000 Euro maddi tazminata ve 10.000 Euro dava masrafı ödenmesine) mahkum etmiştir.

166 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir