31 Temmuz 2020

AİHM’E GÖRE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI

Mahkemeye erişim hakkının mutlak olmayıp bazı sınırlamalara tabi olabilir. Bununla birlikte, getirilen kısıtlamaların, hakkın özünü ortadan kaldıracak ölçüde, kişinin mahkemeye erişimini engellememesi gerekir.

Mahkemeye erişim hakkına getirilen bu tür sınırlamalar ancak meşru bir amaç güdüldüğü takdirde ve hedeflenen amaç ile başvurulan araçlar arasında makul bir orantı olması halinde Sözleşmenin 6. maddesinde düzenlenen “Adil Yargılanma Hakkı” ile bağdaşabilir.

Dava açma hakkının yasal şartları olmakla birlikte, mahkemelerin usul hükümlerini uygularken bir yandan, hakkaniyete tesir edecek kadar abartılı şekilcilikten, öte yandan, kanunun öngördüğü usul şartlarının ortadan kalkmasına neden olacak aşırı gevşeklikten kaçınmaları gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 36533/04 başvuru numaralı Mesutoğlu-Türkiye kararı

66 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir