9 Nisan 2020

ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖRE; ” İDARİ PARA CEZASI “

Anayasa Mahkemesi’nin;
* 23.10.1997 tarih ve E:1997/19, K:1997/66 sayılı kararında; “İdari para cezaları, toplumsal düzene aykırılık oluşturan eylemler nedeni ile yasanın açıkça izin verdiği durumlarda idarenin yargı organına başvurmadan kendisinin bizzat uyguladığı ve bir miktar paranın alınması biçiminde gerçekleşen mali nitelikli yaptırımlardır.

* 23.5.2001 tarih ve E:2001/232, K:2001/89 sayılı kararı; “İdari para cezasının yasada belirtilmesi ve bunu uygulama yetkisinin idareye bırakıldığının
açıkça yasada öngörülmesi gerekir” demiştir.

* 23.3.2004 tarih ve E.2001/119, K.2004/37 sayılı kararı; ” hukuk devletinde, ceza hukuku alanında olduğu gibi idari para cezalarına ilişkin düzenlemelerde de kuralların, önleme ve iyileştirme amaçlarına uygun olması gerektiğini belirtmektedir.

175 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir