2 Ağustos 2020

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Ankara BİM – 11. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2016/7493 Karar No.: 2016/294 Karar tarihi: 07.12.2016

Dava, farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle emekli olan davacının, Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süreleri için kendisine emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.10.2014 tarihli işlemin iptali ile söz konusu ikramiye tutarının hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Mahkeme; ” farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlananlara, Sandığa tabi hizmetlerinin, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemiş olmaları veya Emekli Sandığına tabi bir görevden emekliye ayrılmamış olmaları nedeniyle kendilerine Sandığa tabi hizmetleri için ikramiye ödemesi yapılmayanlara, emekli aylıklarının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan katsayılar gözetilerek emekli ikramiyesi ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle, 6270 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2012 tarihinden önce 01.03.2008 tarihinde SSK’dan yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılan davacıya Emekli Sandığına tabi hizmetinin (memuriyet görevinin) kıdem tazminatını ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

217 total views, 3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir