21 Ekim 2020

SINIRDIŞI EDİLME İŞLEMİNİN TEDBİREN DURDURULMASI

Anayasa Mahkemesi’nin 30.12.2013 tarihli kararı:

Cezayir vatandaşı olan başvurucu hakkında, sığınmacı statüsü verilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) yaptığı başvurunun sonucu beklenmeksizin, pasaportu bulunmadığı gerekçesi ile sınır dışı edilmesine ilişkin işlem tesis edilmiştir.

Başvurucu, iade edileceği ülkesinde yaşam hakkının ihlal edilmesi ve işkence ve kötü muameleye tabi tutulma riski bulunduğunu iddia ederek anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tedbir talep etmiştir.

AYM; Başvurucunun sınırdışı edilmesi durumunda işkence ve kötü muameleye tabi tutulma riskine ilişkin somut ve ciddi veriler olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvurucunun ülkesi Cezayir’e sınır dışı edilmesi halinde bu ülkede yaşamına ya da maddi ve manevi varlığına yönelik risk bulunduğu iddiaları ciddi görüldüğünden, başvurunun esası hakkında herhangi bir hukuki değerlendirme yapılmaksızın tedbir talebinin kabulüne, yeniden bir karar verilinceye kadar başvurucu R. B.’nin Cezayir’e sınırdışı edilmesine ilişkin idari işlemin uygulanmamasına, ara karar gereğinin ivedi olarak ifası için İçişleri Bakanlığına bildirilmesine ..

56 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir