3 Aralık 2020

TIBBİ GEREKLİLİK KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR İLE ESTETİK OPERASYONLAR ARASINDAKİ HUKUKİ FARKLAR

Hekim müdahalelerini ikiye ayırmak mümkündür: Birinci grup tamamen estetik/kozmetik amaçlı yapılanlar. İkincisi ise, endikasyonla(tıbbi gereklilik) yapılanlar. Bu ayrım, sunulan sağlık hizmetinde hekimin sorumluluk derecesini tespit etme adına çok önemlidir.

Estetik müdahalelerde (burun, yüz estetiği vs.) kozmetik amaç vardır. Bu tür girişimler eser sözleşmesi kapsamındadır ve burada hekim olumlu sonuç taahhüt eder.

Tıbbi gereklilik nedeniyle yapılan girişimler ise, vekalet akdi kapsamında değerlendirir ve hekim olumlu sonuç taahhüt etmez fakat tıp ilminin gerektirdiği dikkat ve özenle hareket edeceğini taahhüt eder.

Dolayısıyla malpraktis(tıbbi uygulama hatası) vakalarında hekimin sorumluluğu estetik operasyonlarda, endikasyon(tıbbi gereklilik) bulunan vakalara göre çok daha yüksektir.

101 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir